Konference o technologiích ve vzdělávání v České republice.

TÉMATA KONFERENCE

V průběhu konference budou postupně otevírána témata potřeby vzdělávání se v oblasti prudkého technologického vývoje.
Jít do EU FINANCOVÁNÍ

EU FINANCOVÁNÍ

Možnosti podpory a rozvoje pedagogů, vzdělávacích metod i materiálního vybavení škol – aktuální dostupné zdroje financování z prostředků evropských i národních dotačních titulů a možnosti podpory při podávání žádosti, řízení projektu, v administrativě i při ukončení projektů.

Jít do ROZVOJ KOMPETENCÍ PEDAGOGŮ

ROZVOJ KOMPETENCÍ PEDAGOGŮ

Rozvoj kompetencí pedagogů pro inovaci a zavádění nových metod výuky – témata budou zaměřena na takové metody výuky, které aktuálně jsou nebo budou podporovány z národních i evropských finančních zdrojů.

Jít do Kyberbezpečnost

Kyberbezpečnost

6 pilířů soukromé a zabezpečené konverzace. Jak vybrat správnou aplikaci? Šifrování nestačí.

Jít do Cloud computing

Cloud computing

PROČ CLOUD Když jste přibližně před dvaceti lety uvažovali na vaší škole o pořízení prvních počítačových učeben, také jste si kladli podobnou otázku. Dnes jsou počítače součástí života celé školy. Podobné je to s tzv. cloud computingem, nebo-li jevem, že počítače jsou v mracích. Dnes je to sice něco výjimečného, ale za pár let to bude úplnou samozřejmostí.

Jít do Specializované učebny

Specializované učebny

Creators Update přináší spoustu novinek, můžeme se například těšit na lepší podporu virtuální a obohacené reality. Pod sloganem „3D pro každého“ se ukrývá nový Microsoft Paint 3D, kdy kromě základních nástrojů pro 2D kreslení nabídne i jednoduché vytváření 3D objektů.

Jít do Programování

Programování

Kostičkový virtuální svět – ve výuce na Střední škole informatiky, poštovnictví a finančnictví v Brně teď nahrazuje svět reálný. Třeba fyzikální znalosti tamní studenti získávají díky počítačové hře Minecraft.

Jít do IoT

IoT

Internet věcí (Internet of Things, IoT) je nový trend v oblasti kontroly a komunikace předmětů běžného využití mezi sebou nebo s člověkem a to zejména prostřednictvím technologií bezdrátového přenosu dat a internetu.

CO ÚČASTÍ NA KONFERENCI ZÍSKÁTE?

Informace, doporučení a zkušenosti z oblasti technologického vývoje jako Průmysl 4.0 či Vzdělávání 4.0. a jeho průniku do běžného života.
Informace, doporučení, zkušenosti z praxe

FINANCOVÁNÍ A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ • Dotační příležitosti a možnosti financování • Praktické aspekty čerpání a řízení EU projektů • Nástroje pro efektivní spolupráci, sdílení informací a řízení projektů

SPECIALIZOVANÉ UČEBNY • Pomůcky pro rozvoj polytechnického vzdělávání • Laboratoře chemie a fyziky • Učebny robotiky • 3D učebny • Učebna virtuální reality • Učebna průmyslové automatizace a jiné

ROZVOJ KOMPETENCÍ A METOD VÝUKY • Úskalí a možnosti využití metody CLIL • Rozvoj matematického a logického myšlení hrou • Deskové hry • ÚDiF, neboli Úžasné Divadlo Fyziky • Týmová spolupráce a rozvoj komunikačních dovedností - TOGLIC

  • Možnost využít příležitosti dnešní doby je zcela závislá na informacích, které máme k dispozici.

  • "Za zkušenosti musíme v životě platit. Máme-li štěstí, dostaneme slevu." (Oskar Kokoschka, malíř, grafik) U dobrých partnerů i zdarma. :-)

  • Vhodné nástroje pro spolupráci a řízení samy práci neudělají, ale mohou hodně pomoci.

  • "Vše, co musíme udělat, aby se nám dostalo pomoci, je o ni požádat." (Sogyal Rinpoche, tibetský duchovní)

Termíny a místa

Těšíme se na setkání s vámi

Praha


23.5. 2018
09:00 – 15:00 hod

Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně 2299
Na Třebešíně 2299/69
Praha

REGISTRACE JIŽ BRZY

Účast na konferenci je bezplatná

PARTNEŘI KONFERENCE

Za spolupráci při přípravě konference patří naše poděkování všem partnerům a hostům:

Aktuality

Kontaktujte nás