Konference o technologiích ve vzdělávání v České republice.

TÉMATA KONFERENCÍ

V průběhu konferencí postupně otevíráme témata potřeby vzdělávání se v oblasti prudkého technologického vývoje.
Jít do ROZVOJ KOMPETENCÍ PEDAGOGŮ

ROZVOJ KOMPETENCÍ PEDAGOGŮ

Rozvoj kompetencí pedagogů pro inovaci a zavádění nových metod výuky – nové informatiky v souladu s RVP.

Jít do Virtuální realita

Virtuální realita

Ukazuje dětem vědu způsobem, kterému rozumí –⁠ pomocí moderních technologií.

Jít do Robotika

Robotika

Práce s roboty a robotickými stavebnicemi.

Jít do Kyberbezpečnost

Kyberbezpečnost

Učíte vaše žáky o kybernetické bezpečnosti?

Jít do Cloud computing

Cloud computing

Dnes jsou počítače součástí života celé školy. Podobné je to s tzv. cloud computingem.

Jít do Začněte ihned animovat

Začněte ihned animovat

Vytvářejte se žáky vlastní verze animovaných pohádek!

Jít do 3D tisk

3D tisk

3D tisk zábavnou formou zároveň rozvíjí kreativitu i technické myšlení.

Jít do Specializované učebny

Specializované učebny

Rozvoj materiálního vybavení škol pro inovaci i zavádění nových metod výuky.

CO ÚČASTÍ KONFERENCÍ ZÍSKÁVAJÍ?

Informace, doporučení a zkušenosti z oblasti technologického vývoje jako Průmysl 4.0 či Vzdělávání 4.0. a jeho průniku do běžného života.
Informace, doporučení, zkušenosti z praxe

FINANCOVÁNÍ A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ • Dotační příležitosti a možnosti financování • Praktické aspekty čerpání a řízení EU projektů • Nástroje pro efektivní spolupráci, sdílení informací a řízení projektů

SPECIALIZOVANÉ UČEBNY • Pomůcky pro rozvoj polytechnického vzdělávání • Laboratoře chemie a fyziky • Učebny robotiky • 3D učebny • Učebna virtuální reality • Učebna průmyslové automatizace a jiné

ROZVOJ KOMPETENCÍ A METOD VÝUKY • Úskalí a možnosti využití metody CLIL • Rozvoj matematického a logického myšlení hrou • VvidBooks: Interaktivní učebnice, se kterými hodina fyziky ožije! • Deskové hry • ÚDiF, neboli Úžasné Divadlo Fyziky • Týmová spolupráce a rozvoj komunikačních dovedností - TOGLIC

  • Možnost využít příležitosti dnešní doby je zcela závislá na informacích, které máme k dispozici.

  • "Za zkušenosti musíme v životě platit. Máme-li štěstí, dostaneme slevu." (Oskar Kokoschka, malíř, grafik) U dobrých partnerů i zdarma. :-)

  • Vhodné nástroje pro spolupráci a řízení samy práci neudělají, ale mohou hodně pomoci.

  • "Vše, co musíme udělat, aby se nám dostalo pomoci, je o ni požádat." (Sogyal Rinpoche, tibetský duchovní)

08:00 - 08:30 Prezence účastníků

08:30-08:45 Přivítání účastníků, představení programu, přednášejících a partnerů

08:45-09:30 Jak využít cloud naplno? Ukázka nástrojů pro distanční a hybridní výuku pro každodenní školní praxi. Ukázka připravenosti na novou informatiku v souladu s RVP.

09:30-10:00 Aktivní učení s Vividbooks. Vividbooks ukazují dětem vědu způsobem, kterému rozumí –⁠ pomocí moderních technologií. Zároveň ale učiteli pomáhají vést žáky k aktivnímu přemýšlení a hledání vlastních odpovědí.

10:00-10:30 Zvedněte s TOGlicem žáky z lavic a využijte technologie ve třídě naplno.

10:30-10:50 Přestávka, občerstvení, diskuze s partnery

10:50-11:20 Učíme se animovat. Vytvářejte se žáky vlastní verze animovaných pohádek!

11:20-11:50 Zapojte s námi 3D tisk do výuky! Více o programu Průša pro školy, který vám s 3D tiskem pomůže po technické i didaktické stránce.

11:50-12:00 Učíte vaše žáky o kybernetické bezpečnosti?

12:00-12:15 Vyhlášení soutěže o nejlepší výukový materiál/pracovní list.

12:15-13:00 Závěr konference, diskuze s partnery a oběd.

Termíny a místa

Pozvánka

Setkání ředitelů, učitelů a všech, kteří mají zájem o efektivní využití ICT ve vzdělávání.

Sokolov


9.11. 2021
08:00 – 14:00 hod

Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, příspěvková organizace

Sokolov

REGISTRACE UZAVŘENA

Těšíme se na viděnou

Mapa

Ustí nad Labem


10.11. 2021
08:00 – 14:00 hod

Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, příspěvková organizace – STŘEDISKO STŘÍBRNÍKY, Výstupní 3219/2, Ústí nad Labem, PSČ 400 11

Ustí nad Labem

REGISTRACE UZAVŘENA

Těšíme se na viděnou

Mapa

Praha


11.11. 2021
08:00 – 14:00 hod

Základní škola a mateřská škola Barrandov, Praha 5 – Hlubočepy, Chaplinovo nám. 1/615, příspěvková organizace

Praha

REGISTRACE

Těšíme se na viděnou

Mapa

Jihlava


12.11. 2021
08:00 – 14:00 hod

EA Business Hotel Jihlava

Jihlava

REGISTRACE UZAVŘENA

Těšíme se na viděnou

Mapa

PARTNEŘI KONFERENCE

Za spolupráci při přípravě konferencí patří naše poděkování všem partnerům a hostům.

Aktuality

Kontaktujte nás