Konference o technologiích ve vzdělávání v České republice.

TÉMATA KONFERENCÍ

V průběhu konferencí postupně otevíráme témata potřeby vzdělávání se v oblasti prudkého technologického vývoje.
Jít do EU FINANCOVÁNÍ

EU FINANCOVÁNÍ

Možnosti podpory a rozvoje pedagogů, vzdělávacích metod i materiálního vybavení škol – aktuální dostupné zdroje financování z prostředků evropských i národních dotačních titulů a možnosti podpory při podávání žádosti, řízení projektu, v administrativě i při ukončení projektů.

Jít do ROZVOJ KOMPETENCÍ PEDAGOGŮ

ROZVOJ KOMPETENCÍ PEDAGOGŮ

Rozvoj kompetencí pedagogů pro inovaci a zavádění nových metod výuky – představujeme témata zaměřena na takové metody výuky, které aktuálně jsou nebo budou podporovány z národních i evropských finančních zdrojů.

Jít do Kyberbezpečnost

Kyberbezpečnost

6 pilířů soukromé a zabezpečené konverzace. Jak vybrat správnou aplikaci? Šifrování nestačí.

Jít do Cloud computing

Cloud computing

PROČ CLOUD Když jste přibližně před dvaceti lety uvažovali na vaší škole o pořízení prvních počítačových učeben, také jste si kladli podobnou otázku. Dnes jsou počítače součástí života celé školy. Podobné je to s tzv. cloud computingem, nebo-li jevem, že počítače jsou v mracích. Dnes je to sice něco výjimečného, ale za pár let to bude úplnou samozřejmostí.

Jít do eidentita

eidentita

Pokud chcete využívat elektronické služby veřejné správy, musíte se k nim přihlásit způsobem, který tato služba umožní. Prostředky pro identifikaci mají různou úroveň důvěry. Nejvyšší úroveň důvěry splňuje např. občanský průkaz s čipem, který je vydávaný od 1. 7. 2018. Na střední úrovni důvěry je například přihlášení uživatelským účtem národní identitní autority (jméno, heslo, SMS kód). Na nízké úrovni důvěry je např. přihlášení jménem a heslem.

Jít do Specializované učebny

Specializované učebny

Současné technologie přináší spoustu novinek. Patří k ní například lepší podpora virtuální a argumentované reality. Slogan „3D pro každého“ již není jen fráze.

Jít do Virtuální realita

Virtuální realita

Výzkumníci z univerzity v Marylandu zjistili, že si uživatelé lépe pamatují informace, pokud jsou prezentovány ve virtuálním prostředí. Na studentech testovali, zda se lépe učí prostřednictvím virtuální reality, nebo tradičních platforem, jakými jsou počítač či tablet. Jejich výsledky byly nedávno zveřejněny v časopise Virtual reality.

CO ÚČASTÍ KONFERENCÍ ZÍSKÁVAJÍ?

Informace, doporučení a zkušenosti z oblasti technologického vývoje jako Průmysl 4.0 či Vzdělávání 4.0. a jeho průniku do běžného života.
Informace, doporučení, zkušenosti z praxe

FINANCOVÁNÍ A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ • Dotační příležitosti a možnosti financování • Praktické aspekty čerpání a řízení EU projektů • Nástroje pro efektivní spolupráci, sdílení informací a řízení projektů

SPECIALIZOVANÉ UČEBNY • Pomůcky pro rozvoj polytechnického vzdělávání • Laboratoře chemie a fyziky • Učebny robotiky • 3D učebny • Učebna virtuální reality • Učebna průmyslové automatizace a jiné

ROZVOJ KOMPETENCÍ A METOD VÝUKY • Úskalí a možnosti využití metody CLIL • Rozvoj matematického a logického myšlení hrou • Deskové hry • ÚDiF, neboli Úžasné Divadlo Fyziky • Týmová spolupráce a rozvoj komunikačních dovedností - TOGLIC

  • Možnost využít příležitosti dnešní doby je zcela závislá na informacích, které máme k dispozici.

  • "Za zkušenosti musíme v životě platit. Máme-li štěstí, dostaneme slevu." (Oskar Kokoschka, malíř, grafik) U dobrých partnerů i zdarma. :-)

  • Vhodné nástroje pro spolupráci a řízení samy práci neudělají, ale mohou hodně pomoci.

  • "Vše, co musíme udělat, aby se nám dostalo pomoci, je o ni požádat." (Sogyal Rinpoche, tibetský duchovní)

Termíny a místa

Krajská ICT konference "Digitální transformace v české škole"

Pozvánka

Zveme Vás na krajskou konferenci, na které se v dopoledním programu zaměříme na stále aktuálnější téma virtuality a programování. Hlavní přednášky budou věnovány novým trendům jako např. virtuální a rozšířená realita či vývoj her. Také si ukážeme, jak škola může podporovat u žáků rozvoj informační gramotnosti a kritického myšlení a jaké k tomu může využívat nástroje. Microsoft se věnuje ve svém příspěvku představení nástrojů, kterými zlepšíte vzdělávací proces.

OSTRAVA


6.6. 2019
08:00 – 16:30 hod

Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace
Moravská 2/964
Ostrava

REGISTRACE

Těšíme se na viděnou

Mapa

PARTNEŘI KONFERENCE

Za spolupráci při přípravě konferencí patří naše poděkování všem partnerům a hostům.

Aktuality

Kontaktujte nás