Konference o technologiích ve vzdělávání v České republice.

TÉMATA KONFERENCÍ

V průběhu konference budeme postupně otevírat témata potřeby vzdělávání se v oblasti prudkého technologického vývoje v souladu s RVP. Přijďte si vyzkoušet, jaké jsou v roce 2022 možnosti pro inovace výuky ve vaší škole.
Jít do ROZVOJ KOMPETENCÍ PEDAGOGŮ

ROZVOJ KOMPETENCÍ PEDAGOGŮ

Rozvoj kompetencí pedagogů pro inovaci a zavádění nových metod výuky – nové informatiky v souladu s RVP.

Jít do Virtuální realita

Virtuální realita

Ukazuje dětem vědu způsobem, kterému rozumí –⁠ pomocí moderních technologií.

Jít do Robotika

Robotika

Práce s roboty a robotickými stavebnicemi.

Jít do Kyberbezpečnost

Kyberbezpečnost

Učíte vaše žáky o kybernetické bezpečnosti?

Jít do Cloud computing

Cloud computing

Dnes jsou počítače součástí života celé školy. Podobné je to s tzv. cloud computingem.

Jít do Začněte ihned animovat

Začněte ihned animovat

Vytvářejte se žáky vlastní verze animovaných pohádek!

Jít do 3D tisk

3D tisk

3D tisk zábavnou formou zároveň rozvíjí kreativitu i technické myšlení.

Jít do Specializované učebny

Specializované učebny

Rozvoj materiálního vybavení škol pro inovaci i zavádění nových metod výuky.

CO ÚČASTÍ KONFERENCÍ ZÍSKÁVAJÍ?

Otevřeme otázku "digitální kompetencí". Myslíte si, že pouhý nákup robotické stavebnice je tou správnou cestou k cíli? Ukážeme si příklady dobré praxe, jak například pomocí sady Microsoft Office učit zeměpis, dějepis či vytvořit jednoduchou animaci. Ale i, jak pomocí technologie zbořit jazykové bariéry ve třídě. Uvidíte, jak zajistit komunikaci ve třídě, kdy každý mluví svým rodným jazykem a konverzace se v reálném čase překládá, a to jak textově, tak i hlasově (pro žáky, co ještě neumí číst) = získání nové digitální kompetence.
Informace, doporučení, zkušenosti z praxe

FINANCOVÁNÍ A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ • Dotační příležitosti a možnosti financování • Praktické aspekty čerpání a řízení EU projektů • Nástroje pro efektivní spolupráci, sdílení informací a řízení projektů

SPECIALIZOVANÉ UČEBNY • Pomůcky pro rozvoj polytechnického vzdělávání • Laboratoře chemie a fyziky • Učebny robotiky • 3D učebny • Učebna virtuální reality • Učebna průmyslové automatizace a jiné

ROZVOJ KOMPETENCÍ A METOD VÝUKY • Úskalí a možnosti využití metody CLIL • Rozvoj matematického a logického myšlení hrou • VvidBooks: Interaktivní učebnice, se kterými hodina fyziky ožije! • Deskové hry • ÚDiF, neboli Úžasné Divadlo Fyziky • Týmová spolupráce a rozvoj komunikačních dovedností - TOGLIC

  • Možnost využít příležitosti dnešní doby je zcela závislá na informacích, které máme k dispozici.

  • "Za zkušenosti musíme v životě platit. Máme-li štěstí, dostaneme slevu." (Oskar Kokoschka, malíř, grafik) U dobrých partnerů i zdarma. :-)

  • Vhodné nástroje pro spolupráci a řízení samy práci neudělají, ale mohou hodně pomoci.

  • "Vše, co musíme udělat, aby se nám dostalo pomoci, je o ni požádat." (Sogyal Rinpoche, tibetský duchovní)

08:00 - 08:30 Prezence účastníků, možnost návštěvy stánků vystavovatelů.

08:30-08:45 Přivítání účastníků, představení programu, přednášejících a partnerů. Jak na digitální kompetence? Co je to vlastně digitální kompetence? Jak splnit výukové cíle? Mám kupovat jen robotické stavebnice?

08:45-09:15 Ukážeme vám, kam se posunuly nástroje, které každý den používáte, a kam se budou posouvat dál. Podíváme se na téma online testování a využívání her ve výuce, i na to, jak se můžete dál rozvíjet, jaké zdroje a materiály jsou pro vás připravené a především, jak to vše propojit dohromady do jednoho plně fungujícího celku. A to i v rámci nové informatiky.

09:15-09:30 Jak pomocí technologie zbořit jazykové bariéry ve třídě? Uvidíte, jak zajistit komunikaci ve třídě, kdy každý mluví svým rodným jazykem a konverzace se v reálném čase překládá, a to jak textově, tak i hlasově (pro žáky, co ještě neumí číst).

09:30-10:00 Asus Education - Jedinečné spojení kvalitního hardwaru a softwaru přináší nový způsob práce s ICT technikou ve výuce.

10:00-10:30 Aktivní učení s Vividbooks. Vividbooks ukazují dětem vědu způsobem, kterému rozumí –⁠ pomocí moderních technologií. Zároveň ale učiteli pomáhají vést žáky k aktivnímu přemýšlení a hledání vlastních odpovědí.

10:30-10:50 Přestávka, občerstvení, diskuze s partnery.

10:50-11:00 Ukázka nástrojů pro distanční a hybridní výuku pro každodenní školní praxi. Jak využít cloud naplno!

11:00-11:30 Zvedněte s TOGlicem žáky z lavic a využijte technologie ve třídě naplno.

11:30-11:45 Přeneste výuku do 3D.

11:45-12:15 Jak na správný výběr robotické sestavy? Můžete začít s používáním robotických sestav již v mateřské škole?

12:15-13:00 Závěr konference, diskuze s partnery a oběd.

Termíny a místa

Pozvánka

Setkání ředitelů, učitelů a všech, kteří mají zájem o efektivní využití ICT ve vzdělávání.

Praha


23.05. 2022
08:00 – 13:00 hod

Microsoft, s.r.o.

Praha

REGISTRACE

Těšíme se na viděnou

Mapa

Brno


24.5. 2021
08:00 – 13:00 hod

OC KŘENOVÁ

Brno

REGISTRACE

Těšíme se na viděnou

Mapa

Plzeň


25.05. 2022
08:00 – 13:00 hod

areál PPC s.r.o.

Plzeň

REGISTRACE

Těšíme se na viděnou

Mapa

PARTNEŘI KONFERENCE

Za spolupráci při přípravě konferencí patří naše poděkování všem partnerům a hostům.

Aktuality

Kontaktujte nás